Į pradžią Kontaktai Svetainės žemėlapis
2012-07-08 IKI kiuas Ltd gaminamos malkomis kurenamos pirties krosnelės atitinka EU standartą DIN EN 15821

 

Šių metų liepos 1 dieną Europos sąjungoje įsigaliojo naujas malkomis kūrenamų pirties krosnelių standartas:

EN 15821:2010  Kietojo kuro saunų krosnys su keliomis degimo sekcijomis.Reikalavimai ir bandymo metodai

    Standartas nustato apribojimus mediena kūrenamų pirties krosnių išmetamosiose dujose: krosnies efektyvumas turi būti daugiau kaip 50% ir taip pat ribojama išeinančių iš krosnelės degimo kameros degimo produktų maksimali temperatūra. Kadangi IKI kiuas LTD turėjo aukštus lukesčius savo gaminamoms krosnelėms, nusprendė nelaukti kol šis standartas bus privalomas.

     Šiuo metu Suomijoje nėra pasaulyje pripažinto sertifikavimo centro, todėl kompanija kreipėsi į Vokietijoje, Minchene esanti visiems gerai žinomą TUV sertifikavimo centrą. 2011 metų spalio mėnesį buvo išbandytos visi pagrindiniai IKIKIUAS malkomis kurenamų krosnelių modeliai: MINI IKI, MINI IKI PLIUS, ORIGINAL IKI, ORIGINAL IKI PLIUS, MAXI IKI ir MAXI IKI PLIUS. Naujasis standartas reikalauja išbandyti krosnis pagal saugos testą ir naudojimo testą.

    Atiekant saugos testą malkomis kūrenama krosnelė kaitinama tiek, kiek ji gali įkaisti, kol pirties patalpoje temperatūra pakils ne mažiau 1100C. Naudojimo testas atliekamas vadovaujantis gamintojo nuorodomis, siekiant nustatyti krosnies efektyvumo rodiklį, išmetamųjų teršalų kiekį ir bei našumą. Kiekvieno modelio išbandytos IKIKIUAS malkomis kurenamos krosnelės bandymo rezultatai atitiko standarto reikalavimus. Krosnelių efektyvumas siekė net 75%, tuo tarpu standarto reikalavimas - ne mažiau 50%. Kiekvienos krosnelės anglies monoksido emisija buvo mažesnė nei 0,2%, ( standarto reikalavimas - ne daugiau 1%).

   Vidutinė degimo dujų temparatūra visose išbandytuose krosnelėse buvo apie 3500C, o tai reiškia, kad su šiomis krosnelėmis be jokios rizikos galima naudoti T600 klasės kaminus. Bandymu metu nustatyta, kad malkinių krosnelių galingumas buvo nuo 16 iki 20kW. Atliktų bandymų rezultatai taip pat buvo lyginamu su malkomis kurenamu pirties krosnelių reikalaviamais Vokietijoje galiojančiu standartu 1.BlmSchV. PAgal ši standartą krosnelėms keliami reikalavimi yra žymiai griežtesni, lyginant su ES reikalavimais. Nors visi keliami reikalavimai atitiko gautus rezultatus, leiskite paminėti vieną, be ne svarbiausią rezultatą: smulkių dalelių išmetamuose teršaluose kiekis neviršijo 0,020 g/m3 , kuris gerokai mažesnis nei standarto reikalavimas - 0.0750 g/m3.

   Atliktų bandymų rezultatai, drąsiai leidžia teigti, kad IKIKIUAS malkomis kurenamos krosnelės yra ekologiškos. Taip pat įrodyta, kad jos yra aukštos kokybės, saugios naudojime bei aplinką tausojančios.

  

IkI malkinė krosnelė
IKI malkinės
 

 

 CE ženklinimas